IBM SPSS programmatūra nodrošina vispārīgu prognozējošās analītikas un datu analīzes instrumentu komplektu.

Analītikas ieviešana esošos biznesa procesos Jūsu uzņēmumam ļaus Jums labāk uzzināt savus klientus, uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus, pastiprināt konkurētspēju tirgū, palielināt uzņēmuma ieņēmumus.

IBM SPSS programmatūra palīdzēs Jums:

  •  Apkopot visu nepieciešamo informāciju par patērētāju gaumi un viedokļiem.
  • Klientu reakcijas prognozēšanu īpašu piedāvājumu izteikšanas brīdī.
  • Ieviešot prognozējošo analītiku biznesa procesos, ietekmēt uzņēmuma darbības rādītājus.

IBM SPSS Data Collection

Datu apkopošana

IBM SPSS Data Collection ļaus Jums veikt apatujas un tirgus pētījumus daudz efektīvāk: telefoniski, izmantojot portatīvos datorus vai Interneta vidi. Programmatūra IBM SPSS Data Collection piedāvā īsāko ceļu no datu apkopošanas līdz praktisku rezultātu iegūšanai. Uzziniet precīzāk Jūsu klientu viedokļus!

 


IBM SPSS Statistics

Statistiskā analīze

IBM SPSS Statistics programmatūra ļaus Jums efektīvi veikt datu analīzi, rast biznesa vai pētniecisko uzdevumu risinājumus, uzskatāmi parādīt rezultātus tabulu un diagrammu veidā, kā arī ieviest un izplatīt iegūtos rezultātus. Vairāk nekā 250 000 analītiķu visā pasaulē balstās uz datu analīzi izmantojot IBM SPSS Statistics

 


IBM SPSS Modeler

Modelēšana

Pieņemt pamatotus biznesa risinājumus, balstoties uz uzticamiem modeļiem, Jums palīdzēs IBM SPSS Modeler (agrāk – SPSS Clementine). Šī programmu kopa tiek atzīta par efektīvāko Data Mining instrumentu, kas ļauj atrast apslēptās likumsakarības, iepriekš noteikt un novērtēt alternatīvo darbības variantu iespējamos rezultātus

 


IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Ieviešana un integrācija biznesa procesos

Analītika kļust par neatņemamu  sastāvdaļu ikdienas lēmumu pieņešanas procesos. Programmatūras kopa IBM SPSS Collaboration & Deployment Services paredzēta ātrai un uzticamai prognozējošās analītikas ieviešanai visos lēmuma pieņmšanas procesos. Savienojiet prognozējošo analītiku ar savu biznesu